Privacyverklaring

Privacy

Schoonheidssalon en Medisch pedicure By Kelly respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de geldende richtlijnen verwerkt. Schoonheidssalon en Medisch pedicure By Kelly stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden.

Privacy Policy

Schoonheidssalon en Medisch pedicure By Kelly, gevestigd aan Langen akker 46 A 6325 CM Berg en Terblijt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Schoonheidssalon en Medisch pedicure By Kelly respecteert de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Contactgegevens:
Baroniestraat 19 6247 EG Gronsveld
06-50461312
kelly@bykelly.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Schoonheidssalon en Medisch pedicure By Kelly verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: – Voor- en achternaam
– Geslacht
– Bsn-nummer * indien u uw behandeling vergoed krijgt
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gezondheid
– Financiële gegevens - gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Schoonheidssalon en Medisch pedicure By Kelly verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Verslag van de behandelingen en daarmee behaalde resultaten

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Schoonheidssalon en Medisch pedicure By Kelly verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van een nieuws en of informatie e-mail.
- Gebruik social media.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe verkrijg ik uw persoonsgegevens?

Schoonheidssalon en Medisch pedicure By Kelly heeft gegevens van u in bezit, omdat u dit aan mij hebt verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt er over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking er van.

Inzage

U kunt uw (persoons) gegevens bekijken en zo nodig wijzigingen. Indien u deze wil bekijken stuur dan een verzoek voor inzage naar: kelly@bykelly.nl

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die zijn ingezien naar aanleiding van een inzage verzoek en deze wilt wijzigen ,verbeteren ,aanvullen ,verwijderen of afschermen kunt u een verzoek hier naar doen bij By Kelly.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Schoonheidssalon en Medisch pedicure By Kelly bewaart geen enkele informatie op de website en in de database van de website. Schoonheidssalon en Medisch pedicure By Kelly bewaard binnen de salon uw persoonsgegevens omdat dit strikt nodig is om de doelen te realiseren Uw gegevens worden 7 jaar bewaard zoals in de wet is bepaald. Hierna worden de gegevens vernietigd en afgevoerd. Grondslag uitvoering van de overeenkomst bewaartermijn, twee jaar na het einde van de klant relatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Schoonheidssalon en Medisch pedicure By Kelly gebruikt cookies, voor het optimaal kunnen gebruiken en verbeteren van deze website. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals uw naam of e-mailadres. Ik wil uw privacy waarborgen en tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid van mijn website en diensten verbeteren.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Schoonheidssalon en Medisch pedicure By Kelly neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Schoonheidssalon en Medisch pedicure By Kelly heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS - Ik verstuur uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'http' en het hangslotje in de adresbalk
– Alle documenten worden versleuteld opgeslagen via Microsoft 365.

TOP